Klanten aan het woord

Sophie Deleu, hoofd Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

"Inge Toussaint levert een opvallende bijdrage aan een gebalanceerde communicatie over dierproeven en de alternatieven daarvoor. Ze weet deze lichtontvlambare materie voor menigeen hanteerbaar te maken door mensen uit te nodigen het onderwerp van alle kanten te bekijken. Ze brengt hun gezichtspunten met liefdevolle pen in beeld, waardoor voor- en tegenstanders hun degens laten zakken en met elkaar in gesprek raken. Aldus is communicatie veel méér dan over- en weer informeren, maar daadwerkelijk samen delen van kennis en inzichten. Voor het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor Dierproeven - belast met de bevordering van de toepassing van methoden die dierproeven kunnen vervangen, verminderen of verfijnen (3V's) - is Inge's bijdrage daarom van groot strategisch belang. Met het boek 'de V van Verhalen' heeft Inge een aantrekkelijke, brede waaier aan inzichten blootgelegd, die zicht geven op de 3V-oplossingen van de toekomst."

Terug naar homepage