Bureauprofiel

Bij Rommelse Communicatieadvies geloven we in open, eerlijke en heldere communicatie. De tijd van alleen zenden is al lang voorbij. En 'we leggen het nog een keer uit', is ook niet erg effectief als je echt wat wilt bereiken. Communicatie betekent voor ons de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar. Knopen moeten worden doorgehakt, maar wel met goede argumenten.

Ook vinden wij het belangrijk om inhoudelijke kennis te hebben over een thema. Evenals de beschikking over een breed relevant netwerk op dat werkgebied. Pas dan kan een communicatieadviseur een interessante sparringpartner zijn voor politici, bestuurders en beleidsmedewerkers. Die kennis en dat netwerk hebben we op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie, mobiliteit, de gezondheidszorg en dierproeven en het vervangen, verminderen en verfijnen daarvan.

We ondersteunen met plezier en passie opdrachtgevers. We zoeken naar effectieve manieren om mensen in beweging te krijgen. We kiezen voor een nuchtere integrale aanpak en voor een mix van instrumenten waarmee zoveel mogelijk direct met mensen wordt gecommuniceerd. Dat lijkt vaak arbeidsintensief, maar het levert wel echte betrokkenheid op. Dat kan een website of een artikel in de krant alleen nooit bereiken.

We werken  inmiddels ruim zestien jaar enthousiast aan projecten. De dienstverlening bestaat uit zowel strategische advisering, procesbegeleiding en training als ook uit uitvoerende activiteiten zoals persbenadering, inzet van sociale media, het schrijven van artikelen, het maken van elektronische nieuwsbrieven, brochures en het plegen van eindredactie. Ook voor u willen we graag aan de slag!

Laat u verrassen door onze adviseurs: Alphons Rommelse en Inge Toussaint

MVO-missie RCA
RCA wil niet alleen communiceren over duurzaamheid, maar ook haar eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk inrichten. Om die reden is RCA sinds 2010 partner van MVO Nederland. In 2014 hebben wij een duurzaamheidsvisie en -missie gefromuleerd.

Met onze uiteenlopende communicatieactiviteiten willen wij samen met onze opdrachtgevers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren aan verduurzaming van de samenleving. Voor ons betekent dit respectvol omgaan met mens, dier en omgeving en zo min mogelijke aantasting van natuur, milieu, grondstoffen en landschap. Met communicatie willen wij daar anderen toe aansporen en stimuleren.

Daarnaast willen wij hier ook zelf aan werken in onze eigen bedrijfsvoering. In concreto betekent dit dat wij streven naar:
· Een zo laag mogelijke milieubelasting van onze bedrijfsvoering;
· Zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen in onze bedrijfsvoering;
· Ondersteuning van duurzame, maatschappelijke vernieuwing;
· Ondersteuning van maatschappelijk betrokken initiatieven voor minder-bedeelden;

Lees onze zelfverklaring.