Welkom bij Rommelse Communicatieadvies

Rommelse Communicatieadvies (RCA) is gespecialiseerd in nuchtere communicatie over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, gezondheidszorg en dierproeven en de mogelijkheden die te Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's).

Open, eerlijk en heldere communicatie, daar staan we voor. Ook vinden we het belangrijk om inhoudelijke kennis te hebben over een thema. Pas dan kan een communicatieadviseur een interessante sparringpartner zijn voor politici, bestuurders en beleidsmedewerkers. Lees meer over ons en onze aanpak op ons Bureauprofiel. Op onze Projectenpagina vindt u voorbeelden van de projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

RCA wil niet alleen communiceren over duurzaamheid, maar ook haar eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk inrichten. Lees meer over onze duurzaamheidsvisie en –missie.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van RCA? Meldt u dan aan voor onze elektronische nieuwsbrief.

Floriade Almere 2022

Almere organiseert in 2022 de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling. In tegenstelling tot eerdere versies bevindt het tentoonstellingsterrein zich in het hart van de stad. Ook bijzonder is dat vanaf het begin gekeken wordt naar het toekomstig gebruik van het terrein. Na de wereldexpo moet er een duurzame stadswijk, genaamd Almere Floriade, gaan komen. Als hoofdthema is Feeding the City gekozen. De steden van de toekomst zullen steeds meer voor het vraagstuk komen te staan hoe ze aan hun voedsel komen.  Dat moet meer en meer ook zelf in de stad gestalte gaan krijgen.
De eerste werkzaamheden voor de aanleg van het terrein starten in 2017. Daarnaast worden de inwoners van Almere warm gemaakt voor de Floriade met allerhande activiteiten in het kader van The Making Of. Er is een aparte bv opgericht die verantwoordelijk is voor de expo. Bij de gemeente is een programmaorganisatie die met name verantwoordelijk is voor het inrichten van het terrein en het tot stand brengen van de nieuwe stadswijk. Binnen deze gemeentelijke programmaorganisatie opereert Alphons Rommelse als strategisch communicatieadviseur.

Contact: info@rommelse.nl of 06 12 82 03 76 en 06 11 38 40 59